İŞ ETİK İLKELERİMİZ

SORUMLULUK

Sorumluluklarımızın bilincindeyiz.

DÜRÜSTLÜK

Açık ve dürüst iletişim kurarız.

GÜVEN VE EŞİTLİK

Birbirimize eşit ve adil davranırız.

GİZLİLİK

Birbirimize ve paydaşlarımıza ait özel bilgileri koruruz.

YASALARA UYUM

Güvenilir ve doğru kayıtlar tutarız, yasalara uyarız.

ŞEFFAFLIK

Gizlilik ilkemize riayet ederek şeffaf bir yönetim anlayışında çalışırız.


İş Etik Kitapçığı