Başkanın Mesajı

YALKİM OSB, 2015 yılında tüzel kişilik kazandıktan sonra OSB faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirebilmek için gerekli tüm kurumsal altyapıyı oluşturmayı başarmış ve bu anlayış çerçevesinde katılımcı şirketlerimize hizmet vermeye devam etmektedir.

Katılımcı şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu altyapı hizmetleri, atık su arıtma, baraj suyu tedariği ve dağıtımı, ruhsat ve izinlerin verilmesi, çevre danışmanlık hizmetleri ve atık yönetimi hizmetlerininin yanısıra, 2021 yılı itibariyle itfaiye teşkilatımızı da devreye aldık.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi alan ilk ve tek OSB olarak Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde katılımcı şirketlerimize çevre danışmanlık hizmeti vermeye devam etmekteyiz.

Yürüttüğümüz faaliyetlerimizde ve sunduğumuz hizmetlerde mevzuata uyum ve denetimlerde sıfır uygunsuzluk hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

OSB Müdürlüğü olarak amacımız, katılımcı şirketlerimizin üretim faaliyetleri dışındaki destek hizmetlerini en verimli şekilde sunmaktır.

Kuruluşumuzdan bu yana katılımcı şirketlerimize verdiğimiz hizmetleri en iyi şekilde yerine getirebilmek amacıyla kurumsal alt yapımız ve alanında uzman kadrolarımızla faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Saygılarımla
Atakan KAPLAN
Yönetim Kurulu Başkanı