ATIKSU ARITMA TESİSİ

YALKİM OSB Atıksu Arıtma Tesisi 17303 m2 yüzölçümlü alan üzerinde, 9566 m2 yüzölçümlü kapalı alanda yer almaktadır. Atıksu Arıtma Tesisi’ne atıksular 5 ayrı boru hattı ile giriş yapmaktadır. Atıksu arıtma tesisinde fiziksel arıtma, kimyasal arıtma, biyolojik arıtma ve çamur susuzlaştırma birimleri yer almaktadır.

ARITMA TESİSİ KAPASİTESİ

YALKİM OSB Atıksu Arıtma Tesisi 15.000 m3/gün atıksu debisini karşılayacak kapasitede olup 34500 KOİ/gün ve 3750 kg TKN/gün kirlilik yükünü, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen yasal deşarj kriterlerine indirecek yeterlilikte dizayn edilmiştir. YALKİM OSB Atıksu Arıtma Tesisinin projesi 15.01.2014 tarihinde onaylanmıştır. Tesiste, atıksu analizlerinin yapıldığı bir adet laboratuvar bulunmaktadır. YALKİM OSB Atıksu Arıtma Tesisi Alıcı Ortama Deşarj Standartlarında bulunan tüm parametrelerin analizleri düzenli olarak yapılmaktadır. Aynı zamanda tesiste bir adet TOC cihazı bulunmaktadır. Tesis 20 kişiden oluşan bir ekip tarafından 24 saat 365 gün esası ile vardiyalı düzende işletilmektedir. Arıtma tesisinin işletimi “scada sistemi” üzerinden takip edilerek, proses parametreleri ve ekipman arızalarına anında müdahale edilmektedir. Bu sayede arıtma prosesi güvenliği maksimum düzeyde tutulmaktadır.
2017 yılında yatırımı planlanan Çamur Kurutma Ünitesi, 2019 yılının nisan ayında tam kapasite devreye alınmıştır Bertarafa gönderilen endüstriyel atık çamurunun kuruluk oranı (katı madde oranı) %25 oranından, %95’e kadar yükseltilerek atık çamur hacmi 3/2 oranında azaltılmıştır. Kapalı devre çalışan sistem sayesinde, koku ve gaz emisyonu oluşmadan operasyon gerçekleştirilmektedir.

ARITMA TESİSİ ÜNİTELERi
 • Izgara Kanalı
 • Kum ve Yağ Tutucu Ünitesi
 • Dengeleme Havuzu
 • Hızlı Karıştırma Havuzu
 • Yavaş Karıştırma Havuzu
 • Kimyasal Çökeltme Havuzu
 • Havalandırma Havuzu
 • Biyolojik Çökeltme Havuzu
 • Çamur Havuzu
 • Çamur Susuzlaştırma Ünitesi
 • Çamur Kurutma Ünitesi